khám chữa bệnh công

Bài toán khủng hoảng nhân viên y tế của TP.HCM phải giải như thế nào?

Thu An - 2022-06-24 10:39:45
TP.HCM đang đối mặt với một vấn đề rất lớn là khủng hoảng y tế trầm trọng. Thiếu thuốc, thiếu vật tư và thiếu cả con người. Là trung tâm kinh tế lớn...