khắc phục mưa bão

Rừng đầu nguồn sông Bến Hải bị phá: Vì sao chưa tổ chức, cá nhân nào bị kỷ luật?

Tường Vi - 2021-04-23 10:26:07
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị chỉ đạo họp để đưa ra hình thức kỷ luật tương xứng; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu...