khắc phục hậu quả 3/4 số tài sản tham nhũng

Bị cáo Phạm Trung Kiên tích cực khắc phục hậu quả, có phải là ‘kim bài miễn tử’?

Hạ Băng - 2023-07-25 18:00:52
Đến nay, gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên đã khắc phục gần hết số tiền nhận hối lộ hơn 42,6 tỷ đồng. Điều gì sẽ chờ đợi bị cáo vào ngày tòa tuyên án? Bị...