kênh đào Funan Techo

Việt Nam bày tỏ quan điểm trước việc Campuchia xây dựng kênh đào Funan Techo

2024-05-06 10:08:38
Về dự án kênh đào Funan Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia. Việt Nam mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chia sẻ thông...