KCN Mỹ Thuận

Khu công nghiệp được Tập đoàn top 500 hàng đầu thế giới thu hút có lợi thế gì?

Bích Vân - 2023-07-02 13:24:48
Khu công nghiệp nằm tại khu vực phía Bắc mới thành lập 2 năm đã được Tập đoàn top 500 hàng đầu thế giới đặt nhà máy sản xuất máy tính quy mô lớn. Cụ...