Ivanka Trump

Ông Donald Trump nói cô con gái Ivanka xứng đáng làm nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên

2020-08-30 07:38:31
Ông Donald Trump cho rằng con gái ông, Ivanka, xứng đáng để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ hơn Kamala Harris. Ông Donald Trump và gô con gái Ivanka Trump. “Tôi...