hy sinh thời bình

Xin gửi cành hoa thắm tri ân hậu phương các chiến sĩ!

Công Luân - 2022-08-19 09:27:57
Hơn 40 năm khi tiếng bom tiếng súng đã rời xa, những trận chiến giờ chỉ còn trong câu chuyện của những người ông, người bà. Cứ ngỡ rằng, ngần ấy thời gian...