Huấn luyện

Hệ thống huấn luyện hiện đại của Quân đội Việt Nam

2021-01-21 06:46:30
Tập đoàn Viettel đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo cho nhiều loại hình huấn luyện của nhiều quân binh chủng khác nhau, trong Quân đội Việt Nam, đảm bảo phù...