họp báo Bộ ngoại giao

Tổng bí thư có khả năng sang thăm Mỹ ?

Cao Phúc - 2019-10-17 17:58:48
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời về khả năng thăm Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. “Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc...