Hong Kong (Trung Quốc)

Những ‘con hổ’ châu Á đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam trong hai tháng đầu năm?

Hạ Băng - 2023-03-20 09:50:45
Khi đề cập đến những con hổ châu Á sẽ thường nhắc đến 4 nền kinh tế tăng trưởng cao tại châu Á, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc và Đài...