Hollywood

Vì sao Hollywood ruồng bỏ Việt Nam trong thời gian qua?

2019-10-16 15:27:40
Trước nay, mỗi lần có đoàn phim nước ngoài sang, nhiều người trong chúng ta chỉ quan tâm đến việc phim đó có nói xấu, có xuyên tạc bôi nhọ Việt Nam không, chứ...