hội nhập kinh tế
Hội nhập từ bên trong – giải pháp trong thế giới biến động
2019-04-23 15:24:25
Cần có giải pháp bất biến để hội nhập trong một thế giới vạn biến, đó chính là quyết tâm hội nhập từ bên trong. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết sát cánh...
Tận dụng ưu đãi FTA – Nhiều cơ hội vẫn còn bị lãng phí
2018-12-17 16:01:46
Hội nhập kinh tế quốc tế được xem là một trong những trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.  Việc tham gia các hiệp định...
Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
2018-12-04 11:52:43
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam vẫn đang tích cực, kiên trì đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, làm cơ sở cho hội nhập toàn diện. Đây...
Vị thế tiếng Việt thời hội nhập
2018-11-05 10:39:08
Vị trí và vai trò của tiếng Việt ngày càng được đánh giá cao hơn và là một cầu nối quan trọng có tính quyết định trong giao lưu giữa Việt Nam với thế giới. Sinh...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2018
2018-10-01 18:31:00
Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiệu lực và hiệu quả hơn; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm; tập trung ngăn chặn bệnh Dịch...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2018
2018-10-01 18:31:00
Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiệu lực và hiệu quả hơn; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm; tập trung ngăn chặn bệnh Dịch...
Tăng cường vai trò, hiệu quả truyền thông đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế
2018-09-10 17:29:34
Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực; đời sống của nhân dân...
Chỉ thị đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
2018-09-05 09:39:26
Đây là nội dung trong chỉ thị mới được Thủ tướng ban hành. Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng...
‘Đất nước tiến lên nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau’
2018-02-17 11:20:57
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh mọi người Việt Nam đều được hưởng lợi từ tăng trưởng. Cần phải tăng trưởng nhanh, đất nước tiến lên nhưng...
Tăng cường nghiên cứu, dự báo các vấn đề mới hội nhập kinh tế quốc tế
2018-02-13 17:21:04
Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cần tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo về các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc...
Đi tìm động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới
2018-01-14 08:56:54
Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ, việc tiếp cận hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua còn phiếm diện,...
Các “kịch bản” tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2018
2017-12-29 11:49:56
Trái với những hoài nghi, lo lắng hồi giữa năm của nhiều đại biểu Quốc hội, giới chuyên gia về khả năng có đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2017, kết...
Báo chí Pháp đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế hiệu quả nhất trong khu vực
2017-12-29 09:31:20
Trang mạng của tạp chí “La Tribune” và “Les Echos Investir” chuyên về kinh tế của Pháp ngày 28/12 đã ca ngợi Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất...
Đọc nhiều