hội nghị trung ương 6
Đã giảm hơn 200 vụ, cục, tinh giản hơn 60.000 biên chế
2019-01-03 17:16:49
Sau 1 năm triển khai Nghị quyết T.Ư 6 về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cả nước đã giảm được hơn 200 đơn vị cấp vụ, cục và tổng cục, tinh giản...
Đảng ủy Công an Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
2017-12-12 15:59:38
Sáng 12/12/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội...
Cấp thiết tinh giản bộ máy
2017-12-12 15:17:29
Mỗi giai đoạn, việc tách hay nhập đơn vị hành chính nào đó đều có lý do và chúng ta cho như vậy là hay, là đúng. Tuy nhiên, sau mỗi lần tách-nhập, cũng có những...
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
2017-11-30 13:02:32
Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 30/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa...
Nhìn lại kỳ họp thứ 4: Dân đã thấy một Nghị trường sôi động​
2017-11-25 10:53:26
Các phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV tiếp tục ghi nhận những đổi mới theo hướng tích cực. Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 đã khép lại...
Hiện đại hóa phải tinh giản biên chế
2017-11-01 15:38:57
Một trong số các vấn đề cấp bách được Hội nghị trung ương 6 vừa qua bàn đến là việc tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ máy có nguy cơ ngày càng...
Tinh giản biên chế, nói mãi khi nào làm được?
2017-10-31 17:46:44
Một trong những vấn đề nóng tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua là tinh giản bộ máy. Những định hướng cụ thể đã được thảo luận và rất có thể sẽ là...
Giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong bốn năm tới
2017-10-30 08:42:52
Thu gọn cấp xã, tổ chức linh hoạt sở ngành, giảm đơn vị trực thuộc bộ… là giải pháp được nêu trong Nghị quyết của Trung ương. Hội nghị Trung ương...
Kiên quyết miễn nhiệm, bãi miễn cán bộ yếu kém
2017-10-26 21:31:41
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết, yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp...
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
2017-10-26 17:00:19
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị...
‘Lạm phát’ sếp nhưng vẫn thiếu người… đi họp
2017-10-23 08:09:13
Tình trạng bộ máy cồng kềnh, cán bộ quản lý đông diễn ra ở rất nhiều cơ quan T.Ư, lẫn địa phương. Thế nhưng vẫn không ít nơi kêu ca chuyện thiếu sếp để…...
Quẳng gánh nặng & buộc trách nhiệm
2017-10-22 07:56:28
Mỗi năm phải bỏ ra 30 triệu ngày công, vị chi tốn kém khoảng 15.000 tỷ đồng để kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy vậy, tỷ lệ phát...
Nhất thể hóa: Giao nhiều quyền lực, ‘phanh’ càng phải chắc
2017-10-21 06:00:05
Xe càng có vận tốc cao thì càng cần có “bộ phanh” chắc chắn. “Bộ phanh” chắc chắn ở đây là: xây dựng, hoàn chỉnh những quy chế, quy định mang tính pháp...
Đọc nhiều