Hội nghị Trung ương 10
TP.HCM nghe báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10
2019-05-22 20:13:01
Chiều 22-5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  Chủ...
Hội nghị Trung ương 10: Những định hướng quan trọng cho Đại hội XIII
2019-05-18 17:01:11
Hội nghị Trung ương 10 là bước định hướng những vấn đề căn bản để xây dựng đề cương các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII. Sáng 18/5, Hội nghị lần...
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10
2019-05-18 15:29:55
Sáng 18-5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng...
Thông điệp của Tổng bí thư ở Hội nghị Trung ương 10
2019-05-18 14:59:34
“Lần này, Trung ương bàn thảo, quyết định chỉ là đề cương dự thảo văn kiện, nhưng ở đó kết tinh tầm nhìn, chuẩn bị quyết sách căn bản để tất cả...
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị Trung ương 10
2019-05-18 12:23:37
Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn...
Thông cáo ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 10
2019-05-16 18:57:48
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Đầu...
Trung ương thảo luận Chiến lược phát triển đất nước
2019-05-16 17:32:08
Ngày 16/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận: Đề Cương Báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng...
Những nội dung quan trọng nào sẽ được bàn luận tại Hội nghị Trung ương 10?
2019-05-16 09:00:24
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại Hội nghị Trung ương 10 với rất nhiều nội dung quan trọng. Thực hiện chương...
Quán triệt nội dung phương pháp truyền đạt Hội nghị Trung ương 10 khóa XI
2015-03-25 15:18:36
Ngày 25/3, thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị...
Hội nghị Trung ương 10 và những nội dung quan trọng
2015-01-22 21:06:17
Chiều ngày 22/1 Ban cán sự Bộ TT &TT đã tổ chức phổ biến nhanh những nội dung của Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của Bộ và lãnh đạo...
Không công khai phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị dễ dẫn tới loạn bình phẩm
2015-01-19 07:02:40
Một số cựu quan chức cho rằng, không công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người ta sẽ đoán già, đoán non thành ra…loạn bình phẩm. Hội...
Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị TƯ 10 (khóa XI)
2015-01-17 12:00:06
Sáng 17/1, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) tới toàn thể đảng viên trong Đảng...
“Nhân dân mong muốn được biết kết quả lấy phiếu tin nhiệm Bộ Chính trị”
2015-01-16 08:56:17
Ông Vũ Mão: “Việc lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho thấy quyết tâm chính trị, sự dũng cảm của các đồng chí lãnh...
Đọc nhiều