Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022

Tác động của tiền kỹ thuật số tới nền kinh tế Việt Nam

Diệu Hương - 2022-05-23 15:10:42
Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7. Trong đó, nội dung nổi bật sẽ được bàn thảo là “thanh toán tiền số”...