hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp

Việt Nam muốn vay từ các quỹ đầu tư Arab Saudi làm đường sắt

Đông Duy - 2023-10-20 15:45:58
Thủ tướng muốn các quỹ đầu tư Arab Saudi cho Việt Nam vay ưu đãi để phát triển hạ tầng giao thông như đường sắt, đô thị. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp...