Hội nghị cấp cao APEC

Vai trò trung tâm, tiềm năng “đi đầu” của ASEAN

Bảo Trâm - 2022-10-23 14:08:53
Năm 2022, không chỉ đảm nhận vai trò chủ tịch nhiều tổ chức quan trọng, nhiều thành viên ASEAN còn là điểm đến của nhiều hội nghị thượng đỉnh khu vực và...