học viên cai nghiện

Gần 120 học viên cai nghiện trốn trại, tràn ra đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương

2019-11-20 19:17:43
Gần 120 học viên cai nghiện đang giờ lao động thì la hét rồi tràn ra khỏi cổng lấy xe bỏ trốn. Một số khác đi bộ lên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương để...