học vấn

Nhờ đâu các trường học Việt Nam luôn đạt chất lượng, vượt cả một số nước giàu gấp 6 lần

Tuệ Ngô - 2023-07-12 11:32:00
Theo tờ The Economist, sau khi trải qua nhiều năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ đạt khoảng 3.760 USD, thấp hơn so với các...