học sinh nghèo

Cậu bé sống một mình trên núi và lời từ chối bất ngờ với thầy chủ nhiệm

2019-09-26 16:37:24
Có lần, vì thương học trò, thầy chủ nhiệm mang cho chút đồ ăn và 2 bộ quần áo mới, nhưng Nguyên nhất định không chịu nhận. Cậu không thích cảm giác phải...