hoàng hôn nhiệm kỳ

Kỷ luật cán bộ nghỉ hưu mắc sai phạm để chặn “hoàng hôn nhiệm kỳ”

2020-03-16 07:01:15
Việc kỷ luật cán bộ không còn có chuyện “hạ cánh là an toàn” góp phần cảnh tỉnh, răn đe những người đang có tư tưởng “hoàng hôn nhiệm kỳ”. Nhằm cụ...