hoàn thành

Công bố ngày hoàn thành việc tẩy độc Rạng Đông

2019-10-02 07:33:11
Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, hiện nay hơn 1.800 tấn tro xỉ, phế thải sau vụ cháy Rạng Đông đã được vận chuyển lên bãi rác Nam Sơn. Hơn 2.500 m2 nhà...