hóa đơn tiền điện

Về những bàn luận xung quanh phát biểu của Thủ tướng: “Thu thuế phải thu được lòng dân”

An Diễm - 2022-04-25 14:22:22
Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân ở mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do tính chất đặc thù của việc “thu, nộp” mà việc thu thuế thường không dễ dàng...