hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử giúp tăng tính minh bạch, giảm rủi ro của các giao dịch không chính thức
2020-06-22 15:10:25
Luật Quản lý thuế sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/7/2022. Theo...
Đọc nhiều