hỗ trợ tiền thuê nhà

Khi tiền hỗ trợ thuê trọ mãi chưa đến được tay người dân!

Công Luân - 2022-08-09 14:20:17
5 tháng một thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để thực hiện giải ngân một chính sách. Thế nhưng chua chát thay, khi người dân ngày đêm ngóng cổ...