Hộ khẩu

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Lợi cả đôi đường!

2020-09-16 10:30:38
Mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với phương án đề xuất tại dự thảo Luật Cư trú sửa đổi là luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021....
Cần phân biệt rõ chính sách “bỏ sổ hộ khẩu” chứ không phải “bỏ hộ khẩu”. Thoạt nghe có vẻ hai cụm từ không khác nhau là mấy nhưng về bản chất lại...
Bài chọn lọc