hộ chiếu mới

Thêm nơi sinh vào hộ chiếu mới: Tưởng dễ mà không dễ

Công Luân - 2022-08-16 09:35:25
Sau khi Đức, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha từ chối cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam thì có một bộ phận dư luận cho rằng phải sửa đổi 272.000 hộ chiếu...