hộ cận nghèo

Vợ con cán bộ xã có tên trong danh sách… hộ cận nghèo

2020-05-12 22:29:48
Nhiều người nhà của cán bộ xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) có tên trong danh sách hộ cận nghèo khiến người dân bức xúc. Người dân địa phương bức...