HITACHI

Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên lại gặp khó?

Bích Vân - 2023-08-04 09:02:24
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), nhà thầu Hitachi Nhật Bản đã từ chối thi công nhiều hạng mục quan trọng của dự án Metro số 1 và có thái độ...