hiệp định TPP

Chính sách của Biden có thể tác động gì đến kinh tế Việt Nam?

2020-11-09 06:08:58
Dưới thời Joe Biden, nhiều chuyên gia kỳ vọng Mỹ quay lại TPP và các chính sách thương mại với Việt Nam sẽ phù hợp hơn. Việt Nam là quốc gia có diện tích, dân...