hiện tượng lạ

Cảnh nhật thực vòng tròn lửa đi qua châu Á

2019-12-26 14:01:07
Ngày 26/12, người dân nhiều nước châu Á đã được chứng kiến hiện tượng nhật thực cuối cùng của năm 2019. Mặt trời trong các pha nhật thực sáng 26-12 Hình...