hien phap

Bài 1: Tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ trong tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội

2021-05-19 09:36:11
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, trong cuộc bầu cử đầu tiên, Bác Hồ đã có tầm nhìn chiến lược về xây dựng Nhà...