Heartland

Phát hiện virus gây bệnh chết người đang lây lan nhanh

2022-03-18 05:04:51
Heartland là virus bí ẩn và hiếm gặp, được tìm thấy trên bọ ve, đang lây lan ở một số nơi. Các chuyên gia cảnh báo virus này có thể tạo ra làn sóng dịch bệnh...