hệ thống y tế

Hệ thống y tế Hàn Quốc lâm nguy

Bảo Trâm - 2024-06-19 11:26:53
Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định chính phủ sẽ kiên quyết cải cách để đổi mới tận gốc toàn bộ hệ thống y tế Khoảng 10.000 bác sĩ tuần hành ở thủ đô...