Harvard

Giáo sư gốc Việt được bổ nhiệm thành giám đốc y tế đại học Harvard

2019-09-10 21:32:08
Giáo sư, bác sĩ gốc Việt Giang T. Nguyen đã được bổ nhiệm trở thành giám đốc trung tâm y tế thuộc đại học Harvard, Mỹ. Theo trang tin chính thức của đại học...