hành tinh

Một tiểu hành tinh đi xuyên qua Trái đất và Mặt trăng mà chúng ta không hề biết?

2020-06-15 21:12:26
Một tiểu hành tinh rất lớn đã đến gần Trái đất vào ngày 5/6, tuy nhiên phải tới ngày 7/6 các chuyên gia mới phát hiện ra nó. Một tiểu hành tinh có kích thước...