hành lý

Vật nổ trong hành lý cụ ông 75 tuổi phát nổ tại cửa kiểm tra, 2 người bị thương

2020-01-31 19:36:21
Một vật hình trụ bằng kim loại do cụ ông 75 tuổi mang trong hành lý để đi máy bay phát nổ khi kiểm tra trực quan tại sân bay Vân Đồn. 1 hành khách bị thương...