hàng hiệu

Cái kết thảm cho hàng hiệu có “đường lưỡi bò” Trung Quốc vào Việt Nam

2021-04-05 09:39:57
Những thương hiệu mang bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc vào Việt Nam đều có những cái kết bi thảm: bị cấm, tịch thu và bị cả người...