Hạn hán và xâm nhập mặn miền Tây

Tiền Giang vừa công bố tình huống khẩn cấp về hạn mặn, thiếu nước ngọt

2024-04-06 20:24:23
UBND tỉnh Tiền Giang vừa công bố tình huống khẩn cấp về hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn...