Hai thành phố mới của Hà Nội

Hai thành phố mới của Hà Nội rộng 884km2 với 4,45 triệu người

Hạ Băng - 2023-07-03 11:25:16
Tổng diện tích thành phố phía Bắc và phía Tây của Hà Nội rộng khoảng 884km2 với quy mô dân số vào năm 2045 khoảng 4,45 triệu người. UBND TP. Hà Nội vừa có tờ...