hai nhà máy của Foxconn

Vì sao hai nhà máy của Foxconn được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ sau 12 giờ làm việc?

Hạ Băng - 2023-07-15 10:28:22
Chỉ sau 12 giờ làm việc, Quảng Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 2 dự án nhà máy của Foxconn có tổng vốn đầu tư gần 250 triệu USD. Dự...