Hải chiến Trường Sa 1988

Hải chiến Trường Sa 1988: Liên Xô đã bỏ mặc Việt Nam như thế nào?

2021-03-13 14:45:38
Khi Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa năm 1988, chính quyền Gorbachev đã dội vào Việt Nam một gáo nước lạnh. Họ đã đánh mất đi tất cả những gì mà các thế hệ...