Hải chiến

10 trận hải chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại

2021-02-27 05:23:05
Một số trận chiến lớn nhất và mang tính quyết định nhất đã diễn ra trên biển, trong đó được biết đến nhiều nhất là trận Trafalgar và trận Midway. Tuy nhiên,...