gửi tiết kiệm tại SCB

Điều tra tố cáo ‘gửi tiết kiệm tại SCB thành hợp đồng bảo hiểm’

Hạ Băng - 2023-02-06 22:25:39
Cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính đã chuyển đơn tố cáo của hàng chục công dân về việc họ gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng SCB song bị “hô biến” thành...