gửi tiền

Giải pháp nào ‘rã’ tiền đang ‘ngủ đông’?

2024-01-26 15:25:22
Tiền gửi của người dân và doanh nghiệp vào ngân hàng năm 2023 đạt mức cao kỷ lục 13,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Người dân tăng gửi tiền vào...