gói hỗ trợ tín dụng

Hơn 31 tỷ đồng trong gói vay 16.000 tỷ đồng lãi suất 0% được giải ngân

2021-01-24 13:49:13
Hơn nửa năm triển khai, gói tín dụng 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0%/năm cho doanh nghiệp vay để trả cho người lao động bị ngừng việc đã giải ngân được 31,6...