gỗ sưa

Kho báu trăm tỷ Việt Nam “lạc” sang Trung Quốc

2022-01-16 08:47:04
Người Trung Quốc gọi đây là khúc gỗ vàng. Khúc gỗ vàng từ Việt Nam được thương nhân Thượng Hải “hét” giá 700 tỷ VND. Ảnh: Tanghongren Khúc gỗ vàng 700 tỷ...