Gỡ khó bất động sản

Gỡ khó bất động sản trên tinh thần ‘không ai giải cứu ai’

Anh Minh - 2023-02-17 16:27:52
Thủ tướng khẳng định, cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cần cùng gỡ khó khăn cho bất động sản để cùng phát triển chứ “không ai giải cứu cho...