Gỗ
Gỗ, củi ken dày lòng hồ thủy điện Đắk Mi 4 là từ đâu trôi xuống?
2020-11-09 21:29:47
Tình trạng gỗ, củi trôi về ken kín lòng hồ thủy điện Đắc Mi 4 tại huyện Phước Sơn làm dư luận đặt câu hỏi, gỗ từ đâu trôi về? Liệu rừng tại đây...
Gỗ dán xuất khẩu Việt Nam nỗ lực chứng minh nguồn gốc nguyên liệu tại Mỹ
2020-06-23 15:00:09
Doanh nghiệp cần nỗ lực chứng minh nguồn nguyên liệu gỗ làm hàng xuất khẩu sang Mỹ có nguồn gốc tại Việt Nam hoặc từ các nước khác (không phải Trung Quốc)...
Đọc nhiều