GMS

Không có quốc gia nào an toàn khi các quốc gia khác vẫn còn phải chống dịch COVID-19

2021-09-09 12:49:09
Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hợp tác GMS trong...